20 Megawatt aan duurzame energie

Team Cosun Solar Park, vrijdag 31 juli 2020

De handtekeningen zijn gezet, Cosun Solar Park Puttershoek wordt gerealiseerd! Initiatiefnemer en opdrachtgever Cosun Beet Company selecteerde na een aanbesteding KiesZon als bouwer van het gigantische zonnepark. Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, geeft aan dat de totstandkoming van de duurzame energiecentrale ervoor zorgt dat haar specialiteitenfabriek in Puttershoek volledig energieneutraal wordt. Daarnaast wordt een deel van de groene stroom aan het net geleverd.

Op het gebied van duurzaamheid stelt Cosun Beet Company, net als moederorganisatie Cosun, hoge eisen. Zo streeft Cosun Beet Company ernaar ’s werelds groenste, meest innovatieve en succesvolste suikerbietenwerker te zijn. Binnen dat streven speelt duurzaam handelen een grote rol. Zo voelt Cosun Beet Company verantwoordelijkheid voor het behoud van natuur, het beschermen van het milieu, mensen en de samenleving, dit in het belang van toekomstige generaties. Paul Mesters, CEO van Cosun Beet Company, geeft aan: “Uiteindelijk willen we volledig af van fossiele brandstoffen. We gebruiken nu t.o.v. 1990 al 50% minder energie voor de productie van een kilo suiker. Dit doen we door energiebesparingsprogramma’s, maar ook door opwekking van eigen groen gas uit suikerbietenresten. Nu zetten we weer een mooie stap in de richting van volledig CO2-neutraal, te beginnen met onze suikerspecialiteitenfabriek in Puttershoek.”

Cosun Solar Park Puttershoek wordt door KiesZon, onderdeel van duurzame energieleverancier Greenchoice, gerealiseerd en zal ruim 17 hectare beslaan. Algemeen directeur Erik Snijders is blij met het vertrouwen dat Cosun Beet Company in KiesZon heeft gesteld: ‘Het partnership met Cosun Beet Company is er een waar we trots op zijn. We werken graag samen met partners die duurzaamheid zo hoog op de agenda hebben staan. Ook dit project gaan we weer met onze eigen mensen realiseren waardoor we Cosun Beet Company vakmanschap kunnen garanderen, daar staan we voor.’

Cosun Solar Park Puttershoek produceert na oplevering minimaal 20.000.000 kWh aan groene stroom per jaar voor Cosun Beet Company en har omgeving. Dat is, ter vergelijking, genoeg duurzame energie om 7.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Ook qua CO2-reductie zijn de cijfers indrukwekkend. Met de totstandkoming van het zonproject in Puttershoek wordt jaarlijks maar liefst 12.000.000 kg aan CO2 bespaard.

Paul en Erik schudden de hand